ไทย
อังกฤษ
ขอเชิญชวนนักศึกษาราชมงคลกาฬสินธุ์ทุกท่าน ร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 19-05-2558 ]
ขอเชิญชวนท่านคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 20-05-2558 ]
ประกาศประชาสัมพันธ์ "การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ"  [วันที่ : 08-05-2558 ]
ห้องสมุดเปิดให้บริการ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  [วันที่ : 15-05-2558 ]
ขอประชาสัมพันธ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560  [วันที่ : 07-05-2558 ]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับข้อเนองานวิจัย กลุ่มเรื่องความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  [วันที่ : 01-05-2558 ]
สกอ. เปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล Nation Geographic วันนี้- 15 มิถุนายน 2558  [วันที่ : 27-04-2558 ]
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับการประมาณค่าปรับผ่านระบบ OPAC  [วันที่ : 23-04-2558 ]
การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  [วันที่ : 17-04-2558 ]
ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ในดินแดนเมืองน้ำดำ กับแพ็คเกจทัวร์สุดคุ้ม “ไปเช้า-กลับดึก” เปิดมุมมองใหม่ในจังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 17-04-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ภาคการศึกษา 2/2557  [วันที่ : 21-05-2558 ]
ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 07-04-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 09-03-2558 ]
การรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558  [วันที่ : 31-03-2558 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียน/ไม่ลาพักการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  [วันที่ : 30-10-2557 ]
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 25-05-2558 ]   
ตรวจสอบ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ติดต่อขอรับวุฒิ ฉบับสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2556  [วันที่ : 04-09-2557 ]
ประกาศถอนชื่อนักศึกษา เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 ไม่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557  [วันที่ : 30-10-2557 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสังคม เข้าเยี่ยมโรงเรียนมัธยมในจังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 20-05-2558 ]
หัวหน้างานบริการการศึกษา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 25-05-2558 ]   
คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอนและวิจัย  [วันที่ : 20-05-2558 ]
โครงการการจัดการกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก แก่เกษตรกรตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 14-05-2558 ]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการ“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557”  [วันที่ : 14-05-2558 ]
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญานักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม  [วันที่ : 08-05-2558 ]
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  [วันที่ : 08-05-2558 ]
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะเทคโนโลยีสังคม นำคณะทัวร์สัมผัสความมหัศจรรย์ในดินแดนเมืองน้ำดำ กับแพ็คเกจทัวร์สุดคุ้ม “ไปเช้า-กลับดึก”  [วันที่ : 27-04-2558 ]
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ มอบทุนการศึกษานักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 4,000 บาท  [วันที่ : 22-04-2558 ]
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ร่วมงานชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์  [วันที่ : 22-04-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมดอ่านทั้งหมด   
 
ม.ค. 12 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยระบบรับตรง
เม.ย. 9 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 ณ หอประชุมอเนกประสงค์
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  2,056
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  51,702
 เยี่ยมชมปีนี้ :  738,190
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  1,656,083
 IP :  23.22.79.235
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2556
 
ศูนย์กลางมทร.อีสาน | วิทยาเขตขอนแก่น | วิทยาเขตสกลนคร | วิทยาเขตสุรินทร์


    สงวนลิขสิทธิ์ © 2012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Rajamangala University of Technology Isan Kalasin Campus, Thailand