ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  [วันที่ : 15-11-2558 ]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)  [วันที่ : 19-10-2558 ]
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตและการนำไปใช้ประโยชน์จากย่านางสมุนไพรมหัศจรรย์”  [วันที่ : 25-11-2558 ]
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการ “เทคนิคการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558  [วันที่ : 25-11-2558 ]
ขอเชิญชวนนักศึกษาและคณาจารย์ ทดลองใช้งานฐานข้อมูลโปรแกรมฝึกภาษา Access English ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2558  [วันที่ : 06-11-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

สืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558  [วันที่ : 26-11-2558 ]
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำกฐินสามัคคีไปทอดถวาย ณ วัดสุมังคลาราม บ้านหัวงัว หมู่ 4 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 23-11-2558 ]
ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้าเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์  [วันที่ : 19-11-2558 ]
พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการนักศึกษาเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  [วันที่ : 17-11-2558 ]
พิธีบันทึกลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลด้านบุคลากร  [วันที่ : 03-11-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินสถานะการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  [วันที่ : 12-11-2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ NRMS  [วันที่ : 08-09-2558 ]
พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 31-08-2558 ]
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหมและการย้อมสีไหมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน  [วันที่ : 28-08-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศขายทอตตลาดพัสดุชำรุด  [วันที่ : 27-11-2558 ]   
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการธุรกิจสถานพยาบาล  [วันที่ : 27-11-2558 ]   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการศึกษาธุรกิจสถานพยาบาล  [วันที่ : 27-11-2558 ]   
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด ครั้งที่ 2  [วันที่ : 26-11-2558 ]
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในอาคาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ เดือน ๑ งาน  [วันที่ : 25-11-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ราคากลางจ้างเหมารักษาความสะอาดภายในอาคารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 10 เดือน 1 งาน  [วันที่ : 04-11-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในอาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑ เดือน ๑ งาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [วันที่ : 09-10-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อชุดชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการธุรกิจสถานพยาบาล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  [วันที่ : 09-10-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางชุดครุภัณฑ์แนะแนวการศึกษาและส่งเสริมอาชีพ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  [วันที่ : 07-10-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง  [วันที่ : 25-09-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 12/2558 วุฒิ ปวส.ด้านไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา  [วันที่ : 30-11-2558 ]   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2558 ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิ ป.โท ด้านสังคมศาสตร์  [วันที่ : 23-11-2558 ]
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 อัตรา  [วันที่ : 10-11-2558 ]
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 11/2558 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนายช่างไฟฟ้า  [วันที่ : 10-11-2558 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 8/2558 คุณวุฒิปริญญาโท ด้านสังคมศาสตร์  [วันที่ : 10-11-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

 
ต.ค.-ธ.ค. 19-30 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ บัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท)หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.)
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  2,017
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  92,579
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  627,797
 IP :  107.21.187.211
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด   
 
ดูทั้งหมด   
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Kalasin University