ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  [วันที่ : 10-02-2559 ]   
ขอเรียนเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมบริจาคโลหิต วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.  [วันที่ : 04-02-2559 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปีการศึกษา 2559  [วันที่ : 20-01-2559 ]
ขอความกรุณาให้ผู้สำเร็จการศึกษากรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ  [วันที่ : 05-01-2559 ]
สามารถขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ได้ที่ http://www.oarit.rmuti.ac.th/licenses/  [วันที่ : 08-09-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ลงพื้นที่ติดตามและประเมินสถานะการพัฒนาหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)  [วันที่ : 12-11-2558 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ NRMS  [วันที่ : 08-09-2558 ]
พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 31-08-2558 ]
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหมและการย้อมสีไหมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน  [วันที่ : 28-08-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ  [วันที่ : 24-12-2558 ]
เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวมและอาคารปฏิบัติการวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตำบลบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ  [วันที่ : 23-12-2558 ]
เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงรั้วรอบวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 รายการ  [วันที่ : 05-12-2558 ]
เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ หลัง  [วันที่ : 02-12-2558 ]
เผยแพร่ราคากลางจ้างก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงไรแดง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ หลัง  [วันที่ : 02-12-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า สังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง  [วันที่ : 04-02-2559 ]
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 1/2559 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า สังกัด มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง  [วันที่ : 04-02-2559 ]
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 อัตรา  [วันที่ : 10-11-2558 ]
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  [วันที่ : 22-10-2558 ]
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 อัตรา  [วันที่ : 08-10-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

 
ธ.ค.-ก.พ. 19-14 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  135
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  25,245
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  801,150
 IP :  54.163.49.19
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด   
 
ดูทั้งหมด   
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Kalasin University