เชิญชวนนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา กรีฑา บาสเก็ตบอล ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง ฟุตซอล ครอสเวิร์ด หมากกระดาน  [วันที่ : 29-09-2558 ]
ขอเชิญชวนนักศึกษาและคณาจารย์ ทดลองใช้งานฐานข้อมูลโปรแกรมฝึกภาษา Access English ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2558  [วันที่ : 24-09-2558 ]
สามารถขอรับรหัสผลิตภัณฑ์และดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ได้ที่ http://www.oarit.rmuti.ac.th/licenses/  [วันที่ : 08-09-2558 ]
รณรงค์การแต่งกายที่เหมาะสม บริเวณศาสนสถานและโบราณสถานต่างๆ  [วันที่ : 20-08-2558 ]
ขอเชิญชวนท่านคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย จังหวัดกาฬสินธุ์  [วันที่ : 20-05-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบบริหารจัดการงานวิจัยฯ NRMS  [วันที่ : 08-09-2558 ]
พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  [วันที่ : 31-08-2558 ]
ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสาวไหมและการย้อมสีไหมด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน  [วันที่ : 28-08-2558 ]
โครงการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ชี ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาจารย์ ตำบลนาจารย์  [วันที่ : 28-08-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  [วันที่ : 13-10-2558 ]   
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในอาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑ เดือน ๑ งาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [วันที่ : 09-10-2558 ]
ประกาศสอบราคาซื้อชุดชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการธุรกิจสถานพยาบาล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  [วันที่ : 09-10-2558 ]
ประกาศสอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แนะแนวการศึกษาและส่งเสริมอาชีพ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  [วันที่ : 07-10-2558 ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  [วันที่ : 05-10-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในอาคาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑ เดือน ๑ งาน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [วันที่ : 09-10-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อชุดชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดการธุรกิจสถานพยาบาล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  [วันที่ : 09-10-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางชุดครุภัณฑ์แนะแนวการศึกษาและส่งเสริมอาชีพ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ชุด  [วันที่ : 07-10-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง  [วันที่ : 25-09-2558 ]
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สำนักงานเพื่องานบริหาร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด  [วันที่ : 25-09-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2558 ตำแหน่ง นิติกร  [วันที่ : 13-10-2558 ]   
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ ครั้งที่ 11/2558 วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 1 อัตรา  [วันที่ : 13-10-2558 ]   
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 7/2558  [วันที่ : 06-10-2558 ]
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 1 อัตรา  [วันที่ : 08-10-2558 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ครั้งที่ 4/2558  [วันที่ : 08-09-2558 ]
อ่านข่าวทั้งหมด

 
ก.ย. 17 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารกิจการนักศึกษา วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
ก.ย. 30 งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ณ หอประชุมอเนกประสงค์
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  1,687
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  32,312
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  488,360
 IP :  54.242.88.241
 เริ่มนับวันที่  1 มิถุนายน 2558
อ่านทั้งหมด   
 
ดูทั้งหมด   
    สงวนลิขสิทธิ์ © 2015 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
     Kalasin University